Distributors

Abelbio
(Seoul)

02-438-7551

CellToBio
(Gyeonggi-do)

031-723-7979

NANO Bio
(Daejeon/Chungcheong-do)

042-824-7022

THEONEBIO
(Jeollabuk-do)

063-255-7812

G.O.research
(Daegu/Gyeongsangbuk-do)

053-721-8088

Bioall Life Science
(Busan/Gyeongsangnam-do)

051-512-2637

KORAM BIOTECH
(Gangwon-do)

033-262-6447