Promotion

[엔케이맥스바이오] 2024 면역 학회 기념 Cytokine 제품 25% 프로모션


* 해당 프로모션은 국내 전용입니다.


* Cytokine 관련 73개 시약 제품에 한하여 25% 할인이 적용됩니다.


* 적용 기간: ~2024.12.31


* 구매는 해당 지역 대리점을 통해 문의 바랍니다.

  서울 – 아벨바이오 02-438-7551

  경기 – 셀투바이오 031-723- 7979 

  강원 – 강원코람바이오텍 033-262-6447 

  대전/충청도 – 나노바이오 042-824-7022 

  전라북도 – 더원바이오 063-255-7812

  전라남도 - 나노에스티 062-528-5529

  대구/경북 – 지오리서치 053-721-8088 

  부산/경남 – 바이올라이프사이언스 051-512-2637 


* Cytokine 행사 제품 리스트

Type

Product name

Cat No.

Antibodies

IFN-beta 1/IFNB1

ATGA0587

Antibodies

IL-6

ATGA0123

Antibodies

IL-6

ATGA0313

Antibodies

IL-33

AIL0824

Antibodies

CD44

ACD0826

Antibodies

CD45

ACD0802

Antibodies

CD94 / KLRD1

ATGA0487

Antibodies

CD158b2 / KIR2DL3

AKR3006

Antibodies

CD158f / KIR2DL5A

ATGA0525

Antibodies

CD158i / KIR2DS4

AKR0504

Antibodies

Integrin beta 1 / CD29

ACD0823

Antibodies

Integrin beta 1 / CD29

ATGA0485

Antibodies

KIR2DL1/ KIR2DL3 / KIR2DL4

AKR0501

Antibodies

KIR2DL1/ KIR2DL3 / KIR2DS4

AKR0620

Antibodies

NKp30 / NCR3

ATGA0508

Antibodies

NKp46 / NCR1

AKR0408

Antibodies

PD-1 / CD279

APD0811

Proteins

TGF-beta 1

ATGP2918(D)

Proteins

TNF-alpha

TNF0501

Proteins

TNF-alpha

ATGP1475

Proteins

TNF-alpha

ATGP3128

Proteins

TNF-alpha

ATGP3184

Proteins

TNF-alpha

ATGP3651

Proteins

TNF-alpha

ATGP3736

Proteins

TNF-alpha

ATGP4076

Proteins

IFN-alpha 1/IFNA1

IFN0501

Proteins

IFN-alpha 1/IFNA1

ATGP4031

Proteins

IFN-alpha 2/IFNA2

IFN0502

Proteins

IFN-alpha 7/IFNA7

ATGP1873(D)

Proteins

IFN-alpha 14/IFNA14

ATGP1500

Proteins

IFN-gamma/IFNG

IFG4001

Proteins

IFN-gamma/IFNG

ATGP1493

Proteins

IFN-gamma/IFNG

ATGP2808

Proteins

IFN-gamma/IFNG

ATGP3453

Proteins

IFN-gamma/IFNG

ATGP3505

Proteins

IFN-gamma/IFNG

ATGP3626

Proteins

IFN-gamma/IFNG

ATGP3723

Proteins

IL-1 alpha/IL1A

ATGP2863(D)

Proteins

IL-1 alpha/IL1A

ATGP3192

Proteins

IL-1 alpha/IL1A

ATGP3846

Proteins

IL-1 beta/IL1B

ILB0801

Proteins

IL-1 beta/IL1B

ATGP3398

Proteins

IL-1 beta/IL1B

ATGP3956

Proteins

IL-2 (C145S)

ILB0501

Proteins

IL-2 (C160S)

ATGP2987

Proteins

IL-2 (C146S)

ATGP3611

Proteins

IL-4

ATGP3983

Proteins

IL-5

ATGP3510

Proteins

IL-5

ATGP3985

Proteins

IL-5

ATGP4029

Proteins

IL-6

ATGP3278

Proteins

IL-7

ATGP3442

Proteins

IL-8/CXCL8

ILH0501

Proteins

IL-12 p40

ATGP1483

Proteins

IL-15

ATGP3883

Proteins

IL-16

ILP0801

Proteins

IL-17B

ATGP2077(D)

Proteins

IL-17E/IL-25

ATGP4018

Proteins

IL-17F

ATGP2215(D)

Proteins

IL-19

ATGP4024

Proteins

IL-21

ATGP3802

Proteins

IL-21

ATGP3974

Proteins

IL-21

ATGP4049

Proteins

IL-22

ATGP3842

Proteins

IL-23

ATGP3598

Proteins

IL-28A/IFNL2

ATGP2563(D)

Proteins

IL-28B/IFNL3

ATGP3080

Proteins

IL-29/IFNL1

ATGP2955(D)

Proteins

IL-32

ATGP0266

Proteins

IL-33

ATGP2860

Proteins

IL-33

ATGP3167

Proteins

IL-33

ILC0701

Proteins

GM-CSF

ATGP3935